• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

اعزام پزشک و پرستار به منزل

اعزام پرستار و پزشک به منزل بیمار

اعزام کادر درمانی به منزل بیمار در سراسر شیراز