• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

اجاره تجهیزات پزشکی

اجاره تجهیزات پزشکی

اجاره تجهیزات پزشکی جهت بستری بیمار در منزل