• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

دکتر محمدرضا فتاحی

درباره پزشک

بهترین متخصص داخلی شیراز

آدرس مطب دکتر محمدرضا فتاحی – متخصص داخلی شیراز

شیراز – خیابان کریم خان زند – درمانگاه شهید فقیهی

شماره تلفن مطب دکتر محمدرضا فتاحی – متخصص داخلی شیراز

۰۷۱۳۲۳۵۱۰۸۸
۰۷۱۳۲۳۵۱۰۸۹
۰۷۱۳۲۳۵۱۰۹۰

دکترفتاحی متخصص داخلی شیراز

اعزام متخصص داخلی به منزل در شیراز
ویزیت متخصص داخلی در منزل شیراز

دکترفتاحی متخصص داخلی شیراز