• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

دکتر احمد نکیسایی

درباره پزشک

بهترین متخصص داخلی شیراز

شیراز – خیابان معالی آباد – روبروی ساختمان الوند – ساختمان قصر

۰۷۱۳۶۳۴۱۸۲۲
۰۷۱۳۶۳۴۱۸۲۳

اعزام متخصص داخلی به منزل در شیراز
ویزیت متخصص داخلی در منزل شیراز

ویزیت متخصص داخلی در منزل