• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

کرایه وسایل پزشکی مطب در شیراز

اجاره تمامی وسایل مطب در شیراز

اجاره پرده پاراوان

اجاره تخت معاینه

اجاره کپسول اکسیژن

اجاره مانومتر اکسیژن

اجاره آمبوبگ

اجاره چکش معاینه

اجاره فشارسنج و گوشی پزشکی

 

مرکز خدمات پزشکی پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹  –  ۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵