• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

چک فشار خون و قند خون در منزل شیراز

تزریقات در منزل شیراز
خدمات درمانی در منزل شیراز
خدمات درمانی در منزل شیراز

اعزام پرستار به منزل جهت برسی میزان فشار خون و قند خون

 

اعزام کادر درمانی به منزل بیمار جهت تشخیص و درمان انواع بیماری ها

 

ما بیمارستان را به منزل شما می آوریم …

 

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱