• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

پرستاری ویژه اسپشیالی ICU در منزل شیراز

پرستاری ویژه اسپشیالی در منزل شیراز
پرستاری ویژه اسپشیال در منزل شیراز
پرستاری ویژه اسپشیال در منزل شیراز

راه اندازی ، تجهیز و تامین نیروی انسانی ICU در منزل

بستری بیماران در منزل در سراسر شیراز

اعزام کادر درمانی به بالین بیمار

ثبت مراقبت های پزشکی و پرستاری در منزل

 

مرکز خدمات پزشکی پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱