• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

پرستاری از بیمار در منزل شیراز

پرستاری در منزل شیراز
پرستاری در منزل شیراز

پرستاری از بیماران شما در منزل خودتان با کادری مجرب و متهعد

پرستاران آی سی یو کار شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های شیراز

پرستاران آقا و خانم

سوپروایزی و پشتیبانی شبانه روزی

تجهیز اتاق بستری بیمار

آموزش به خانواده بیمار در صورت درخواست

برنامه ریزی جهت انجام هرچه بهتر اقدامات درمانی و حمایتی و توانبخشی از بیمار در منزل

 

مشاوره با پزشک عمومی و متخصص بصورت حضوری و تلفنی

 

در سخت ترین روزهای کنار شما خواهیم بود….

 

مرکز خدمات پزشکی پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱

www.parsenursing.com