• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

پانسمان زخم در منزل /شیراز

اعزام پرستار مجرب به منزل جهت انجام انواع پانسمان ها

 

پانسمان در منزل شیراز
پانسمان در منزل شیراز

پانسمان جراحی در منزل شیراز

پانسمان سوختگی در منزل شیراز

پانسمان زخم بستر در منزل شیراز

پانسمان مدرن در منزل شیراز

 

اعزام پزشک به منزل

فیزیوتراپی در منزل

 

شرکت پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰  –  ۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵  – ۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱

WWW.PARSENURSING.COM