• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

وصل و تعویض سوند معده (ان جی) و سوند ادراری (فولی) در منزل / شیراز

سوند فولی ادراری در منزل شیراز
سوند فولی ادراری در منزل شیراز

سونداژ ادراری (فولی) در منزل در سراسر شیراز

سونداژ معده (ان جی) در منزل در سراسر شیراز

 

بصورت شبانه روزی

 

توسط پرستاران مجرب آقا و خانم

 

ارایه فاکتور جهت بیمه تکمیلی

 

خرید تجهیزات جهت تعویض سوند فولی و سوند معده ng

 

مرکز خدمات پزشکی پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

سوند غذایی معده ان جی شیراز
سوند غذایی معده ان جی شیراز

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱