• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

هولتر مانیتورینگ ریتم شیراز

هولتر ریتم که در واقع عبارت کامل آن پایشگر نوار قلب است، برای تشخیص بی نظمی ها و تپش قلب بیمار در طول شبانه روز به کار می رود. در این روش نوار قلب یا کارکرد الکتریکی قلب بیمار در طول ۲۴ تا ۴۸ ساعت در خارج از مرکز درمانی و در حین فعالیت، استراحت و زندگی روزمره بیمار بر روی یک دستگاه کوچک ثبت و ضبط می شود.
این دستگاه ضبط کوچک که تقریبا به اندازه مدلهای بزرگ تلفن همراه است، توسط تعدادی سیم به چسب هایی روی تنه بیمار چسبانده شده و با وی حمل می گردد. اگر در حین این مدت هرگونه بی نظمی و یا وقوع حوادث قلبی و یا تپش قلب غیر عادی حتی برای چند ثانیه ایجاد شود، بلافاصله ثبت و ضبط می گردد و سپس توسط پزشک متخصص قلب رویت و مورد بررسی قرار می گیرد.
بیمار پس از ۴۸-۲۴ ساعت به درمانگاه تخصصی قلب بازگشته و پس از جدا کردن الکترودها و سیم ها، دستگاه هولتر به یک رایانه متصل شده و با آنالیز قسمت های مهم، نوار قلب نمایش داده می شود و به بیمار تحویل می گردد.