• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

همراهی و مراقبت از بیمار در بیمارستان و منزل / شیراز

همراهی بیمار در بیمارستان شیراز
همراهی بیمار در بیمارستان شیراز

اعزام همراه بیمار به بیمارستان های شیراز

اعزام مراقب بیمار به منزل

اعزام بهیار و کمک بهیار به منزل

اعزام پرستار به منزل

اعزام پزشک به منزل

ارسال تجهیزات پزشکی به منزل بیمار

مرکز ارایه خدمات پزشکی پرستاری در منزل  شیراز

۰۹۱۷۹۱۷۴۵۴۰

۰۹۱۷۴۷۶۲۸۶۶

www.parsenursing.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.