• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

مراقبت های بعد از عمل جراحی در منزل/ شیراز

مراقبت بعد از عمل در منزل شیراز
مراقبت بعد از عمل در منزل شیراز

اعزام پزشک و پرستار به منزل جهت انجام مراقبت های بعد از اعمال جراحی در منزل

 

اعزام و شیفت بندی کادر درمانی جهت بستری بیمار در منزل :

کارشناس ارشد پرستاری

کارشناس پرستاری

کارشناس مامایی

بهیار

کمک بهیار

فیزیوتراپ

گفتار درمان

کاردرمان و …

 

آموزش مراقبت های لازم

انجام پروسیژرهای لازم شامل : پانسمان و مراقبت از زخم بیمار ، دادن داروهای بیمار ، تغذیه بیمار و …

مراقبت از اتصالات بیمار شامل : لوله سوند فولی ادراری ، سوند غذایی معده NG ، کولستومی ، یورستومی ، انواع درن ها ، اکسترنال فیکساتور ، انواع تراکشن ها و …

 

پرسنل مجرب در کنار سوپروایزی شبانه روزی

 

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

 

مرکز خدمات پزشکی پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱

WWW.PARSENURSING.COM