• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
 • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
 • شبانه روزی   با مجوز رسمی

مراقبت از پگ معده

پرستاری ویژه اسپشیالی در منزل شیراز

آموزش مراقبت از پگ معده PEG

زمانی که بیمار به دلایـل مختلـف قـادر بـه تغذیـه ي کافی و کامل از طریق دهـان نباشـد ، گاستروسـتومی یک روش جراحی برای ایجاد سـوراخی در معـده بـا هــدف رســاندن غــذا و مایعــات مــی باشــد. یکــی از روشهاي گاستروستومی دایم پگ گذاری است که باید آموزش های مراقبت از پگ معده را بدانیم

مزایا : این روش باعث بهبود تغذیه شـده، هزینه و عـوارض کمی دارد و نسبت به لوله ي بینی- معدی راحـت تـر تحمل میشود و مهمتر از همه مراقبت از بیمـار را در منزل امکانپذیر میکند

مراقبت از پگ معده قبل از جایگذاری

۱-     هفتــه قبــل از موعــد گذاشــتن پــگ از مصــرف آسپرین و رقیق کنندگی خون خودداری شود .

۲-      از ۸ ساعت قبل ، از خوردن و آشامیدن پرهیز شود.

۳-      در صورتی که بیمار شما دندان مصـنوعی دارد آن را قبل از عمل خارج نمایید.

مراقبت از پگ معده بعد از جایگذاری

 • باید به درجه بندی روی لوله دقت شـود تـا جابجـا شدن لوله به داخل معده یا خارج از آن از نظر پنهـان نماند
 • قبل از شروع تغذیه ي روزانه ، لوله باید ۳۶۰ درجه بـه چپ و راست چرخانده شود تا از چرخش راحت لوله و عدم چسبندگی اطمینان حاصل شود
 • زمانی که بیمار در تخت استراحت میکند برای جلوگیری از انعقاد خون در پاها، آنها را بالا نگهدارید و حرکت دهید.

تغذیه

 • با مشورت کارشناس تغذیه برای بیمـار خـود غذای میکس شده ي کم شیرین ، پر پروتئین و پر کالری مصرف کنید.
 • وعده های غـذایی مختصـر و متعـدد (هـر ۳سـاعت به میزان توصیه شده) توصیه میشود
 • از مصرف مایعات به همراه غذا اجتناب کنید
 • قبل از هر بار تغذیه غذای باقیمانده در معده را با استفاده از سرنگ کشیده و اندازه گیری کنید، اگر حجم آن بیش از ۱۰۰ میلی لیتر بود بیمار را یک نوبت تغذیه نکنید و در صورت تکرار به پزشک اطلاع دهید.
 • در طی تغذیه و یک سـاعت پـس از آن بیمـار را بـه حالت نیمه نشسته بنشانید تا از ریفلاکس مری یا برگشت مواد به داخل پگ جلوگیری شود .
 • پزشک ممکن است از شما بخواهد فشار داخل شـکم بیمار را از طریق خروج هـوا قبـل و بعـد از غـذا دهی کاهش دهید ، برای کاهش فشار ، درِ لولـه را بـه مـدتی که پزشک تجویز کرده است باز نگهدارید
 • بهتر است مایع آماده شـده بـراى تغذیـه بـا نیـروى جاذبه و در عرض۵/۰ تا ۱ ساعت به تدریج درون معده برود. دادن سریع غذا از طریق لوله باعث افزایش ریفلاکس(بازگشت غذا) معده به مرى میشود.
 • ریختن ۳۰ الی۶۰ میلی لیتر آب ولرم پس از هر بار تغذیه یا تجویز دارو برای پاک شدن لوله ی تغذیه از مواد غذایی و جلوگیری از انسداد ضرورت دارد .
 • برای اضافه کردن آب به مواد غذایی یا کـم کـردن مقدار آن با پزشک خود صحبت کنید .
 • در بیماران مبتلا به کمبود آنزیم لاکتاز( افرادی کـه پس از مصرف شیر دچار دل پیچه و اسهال میشوند) از فرآورده های لبنی جـایگزین اسـتفاده شود.
 • لوله گاستروستومی را در دسترس بیمار قرار ندهید.

دادن دارو

پرستاری در منزل پارسه شیراز
پرستاری در منزل شیراز

اگر داروی بیمـار بـه صـورت قـرص اسـت ابتـدا در ۳۰ سی سی آب گرم حل شود، سپس دارو را در داخل سرنگ بکشید درِ لوله ي غذا دهی را باز کنید و دارو را از طریق سرنگ گاواژ وارد کنید.

مراقبت از آسپیراسیون

پریدن مقداری از غذا یا برگشت استفراغ به داخل ریه باعث آسپیراسیون میشود. اگر بیمار دچار حالت خفگـی یـا مشـکل در تـنفس باشد باید غذا دهی را فوراً قطع کنید ، بیمار را به پهلو بخوابانید و با پزشک تماس بگیرید .اگر بیمار دچار استفراغ شد غذا دهی را قطع کنید و بعد از یک ساعت دوباره شروع کنید و اگر دوبـاره شروع به استفراغ کرد غذا دهی را کاملاً قطع کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *