• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

مراقبت از سالمند در شیراز

مراقب سالمند شیراز
مراقب سالمند شیراز

مراقبت تخصصی از سالمند

توسط نیروهای مجرب آقا و خانم

بصورت روزانه و ماهیانه

در سراسر شیراز

۰۷۱-۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵