• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

شرکت درمان در منزل پارسه شیراز

اعزام پزشک و پرستار و فیزیوتراپ به منزل . شیراز

ویزیت پزشک عمومی در منزل . شیراز

خدمات پرستاری در منزل شیراز
خدمات پرستاری در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص در منزل . شیراز

تزریقات در منزل . شیراز

وصل سرم در منزل . شیراز

خونگیری در منزل . شیراز

پانسمان در منزل شیراز

سوند ادراری در منزل . شیراز

سوند غذایی در منزل . شیراز

انما در منزل . شیراز

گچ گیری در منزل . شیراز

آتل گیری در منزل . شیراز

کشیدن بخیه در منزل . شیراز

 

 

فیزیوتراپی در منزل شیراز

کاردرمانی در منزل شیراز

گفتاردرمانی در منزل شیراز

 

اجاره دستگاه زردی نوزاد . شیراز

اجاره کپسول اکسیژن . شیراز

پرستاری پارسه شیراز
پرستاری پارسه شیراز

اجاره دستگاه اکسیژن ساز . شیراز

اجاره ویلچر . شیراز

اجاره تخت بیمار . شیراز

اجاره واکر . شیراز

اجاره تراکشن . شیراز

اجاره ساکشن . شیراز

اجاره شیردوش برقی . شیراز

اجاره برانکارد . شیراز

اجاره پرده پاراوان . شیراز

اجاره تخت معاینه . شیراز

 

www.parsenursing.com

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹