• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

ساکشن بیمار در منزل شیراز / اجاره ساکشن بیمار شیراز

ساکشن بیمار در منزل شیراز
ساکشن بیمار در منزل شیراز

اعزام پرستار مجرب به منزل جهت انجام ساکشن ترشحات راه هوایی

اعزام پرستار مجرب به منزل جهت انجام ساکشن لوله تراک

اعزام پرستار مجرب به منزل جهت آموزش انجام ساکشن

ارسال دستگاه ساکشن به منزل بیمار جهت اجاره

 

ارایه فاکتور جهت بیمه تکمیلی

 

خدمات شبانه روزی

 

مرکز خدمات پزشکی پرستاری در منزل پارسه شیراز

مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شماره ۱۰۱۵۰۸_۳

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

www.parsenursing.com