• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

درمان در منزل / پرستاری در منزل شیراز

در منزل خود بمانید

بیمارستان را به منزل شما می آوریم

پرستاری ویژه اسپشیالی در منزل شیراز
پرستاری ویژه اسپشیالی در منزل شیراز

ارایه کلیه خدمات درمانی در منزل بیمار

اجاره و ارسال کلیه تجهیرات پزشکی به منزل بیمار

راه اندازی آی سی یو در منزل

اعزام کادر پزشکی و درمانی به منزل بیمار

 

کافیست با مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز تماس بگیرید

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱

WWW.PARSENURSING.COM