• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

تعویض پانسمان در منزل – شیراز

پانسمان در منزل شیراز
پانسمان در منزل شیراز

اعزام پرستار مجرب به منزل جهت تعویض انواع پانسمان ها

تعویض پانسمان جراحی در منزل / شیراز

تعویض پانسمان زخم بستر  در منزل / شیراز

تعویض پانسمان سوختگی  در منزل / شیراز

تعویض پانسمان زخم دیابتی  در منزل / شیراز

تعویض پانسمان زخم عذوقی  در منزل / شیراز

 

مرکز ارایه خدمات درمانی در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

 

پانسمان در منزل شیراز،تعویض پانسمان در منزل شیراز،پانسمان زخم شیراز،پانسمان مدرن شیراز،پانسمان در منزل،پانسمان شیراز،پانسمان زخم بستر شیراز،پانسمان مدرن شیراز،پانسمان کامفیل شیراز،پانسمان در خانه،شیراز،پرستار،پانسمان بعد از عمل،پانسمان جراحی شیراز،پانسمان شیراز

پرستاری در منزل پارسه شیراز
پرستاری در منزل پارسه شیراز