• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

تزریق سربرولایزین در منزل شیراز

تزریق سربرولایزین در منزل شیراز

سربرولازین مخلوطی از پروتئین هایی هست که از بافت مغزی خوک های جوان استخراج می شود . این دارو ار بهترین و قویترین نوتروپیک ها (تقویت کنند های هوش) به شمار می آید .

 

 

تزریق داروی سربرولایزین جهت بیماران آسیب مغزی در منزل

تزریق تحت مانیتور علایم حیاتی در منزل

تزریق آهسته (انفوزیون) توسط کادر پرستاری مجرب

تزریق سربرولایزین در منزل شیراز
تزریق سربرولایزین در منزل شیراز

انتقال تجهیزات و داروهای پشتیبان به بالین بیمار حین تزریق دارو

 

انجام خدمات در سراسر شیراز

 

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱

مرکز خدمات پزشکی پرستاری در منزل پارسه شیراز