• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

تزریق دارو در منزل شیراز

انجام تزریقات در منزل در سراسر شیراز بصورت شبانه روزی

آمپول تقویتی در منزل شیراز
آمپول تقویتی در منزل شیراز

تزریق عضلانی در منزل شیراز

تزریق زیر جلدی در منزل شیراز

تزریق وریدی در منزل شیراز

تزریق داخل مثانه در منزل شیراز

 

اعزام کادر درمانی مجرب به منزل بیمار در سراسر شیراز

ارسال تجهیزات پزشکی به منزل بیمار

اعزام آمبولانس جهت جابجایی بیمار

 

شرکت پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰  –  ۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵  – ۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱

WWW.PARSENURSING.COM