• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

اعزام پرسنل درمانی به منزل در سراسر شیراز

اعزام پزشک و پرستار به منزل شیراز
اعزام پزشک و پرستار به منزل شیراز

اعزام پزشک عمومی به منزل در شیراز

اعزام پزشک متخصص به منزل در شیراز

اعزام پرستار به منزل

اعزام بهیار به منزل

اعزام مراقب بیمار به منزل

اعزام فیزیوتراپ به منزل

اعزام کاردرمان به منزل

اعزام گفتاردرمان به منزل

 

با پارسه بیمارستان را به خانه خود بیاورید….

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰ _ ۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹ _ ۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵ _ ۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱