• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

اجاره کپسول اکسیژن و مانومتر اکسیژن در شیراز /

اجاره کپسول اکسیژن شیراز
اجاره کپسول اکسیژن شیراز

اجاره کپسول اکسیژن در شیراز

اجاره دستگاه اکسیژن ساز خانگی در شیراز

 

ارسال دستگاه به منزل + آموزش استفاده و مراقبت ها

ارسال شبانه روزی در کمترین زمان

 

اعزام پرستار به منزل همراه با تجهیزات مورد لزوم در کمترین زمان

 

پشتیبانی شبانه روزی

 

ارایه فاکتور جهت بیمه

 

شرکت پرستاری در منزل پارسه شیراز

معتبرترین مرکز اجاره تجهیزات پزشکی در شیراز

 

WWW.PARSENURSING.COM

 

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱