• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

اجاره پمپ انفوزیون در شیراز

اجاره پمپ انفوزیون شیراز
اجاره پمپ انفوزیون شیراز

اجاره پمپ انفوزیون در شیراز

 

اجاره تجهیرات پزشکی در شیراز

 

 

شرکت پرستاری در منزل پارسه

بزرگترین و مجهزترین مرکز اجاره تجهیزات پزشکی در شیراز و جنوب کشور

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۱۷۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱

www.parsenursing.com