• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

اجاره واکر در شیراز

اجاره واکر

اجاره واکر شیراز
اجاره واکر شیراز

قابلیت تنظیم ارتفاع

مدل چرخدار و ساده

 

 

 

 

اجاره واکر و سایر تجهیزات پزشکی در شیراز

مرکز پرستاری در منزل پارسه

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۹۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱