• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

اجاره تخت بیمار و تشک مواج شیراز

اجاره انواع تخت بیمار و تشک مواج بصورت روزانه و ماهیانه

اجاره تخت بیمار یک شکن شیراز

اجاره تخت بیمار دو شکن شیراز

اجاره تخت بیمار سه شکن شیراز

اجاره تخت بیمارستانی شیراز

اجاره تخت برقی شیراز

اجاره تشک تخم مرغی

اجاره تشک مواج سلولی

 

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵    ۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

اجاره تخت بیمار شیراز
اجاره تخت بیمار شیراز