• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

اجاره تجهیزات پزشکی جهت تئاتر و فیلمبرداری شیراز

اجاره انواع تجهیزات پزشکی جهت اجرای تئاتر ، نمایش و فیلمبرداری در شیراز

اجاره تجهیزات پزشکی در شیراز
اجاره تجهیزات پزشکی در شیراز

اجاره انواع تخت بیمار برای تئاتر و فیلمبرداری در شیراز

اجاره انواع ویلچر بیمار برای تئاتر و فیلمبرداری در شیراز

اجاره انواع پرده پاراوان برای تئاتر و فیلمبرداری در شیراز

اجاره انواع ابزار پزشکی برای تئاتر و فیلمبرداری در شیراز

اجاره انواع اکسیژن بیمار برای تئاتر و فیلمبرداری در شیراز

 

ارسال با پیک بصورت شبانه روزی

 

معتبرترین و بزرگترین مرکز اجاره تجهیزات پزشکی در شیراز و جنوب کشور

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹  – ۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵  –  ۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

www.parsenursing.com