• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

آمبولانس خصوصی شیراز – تهران

آمبولانس شیراز
آمبولانس شیراز

جابجایی بیمار در سطح شیراز با آمبولانس خصوصی

جابجایی بیمار از شیراز به تهران و بلعکس

آمبولانس های مجهز تیپ B

پرسنل مجرب

 

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

شبانه روزی