• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

آمبولانس خصوصی در شیراز

جابجایی بیمار در سطح شیراز و سراسر کشور با آمبولانس های پیشرفته و کادر درمانی مجرب

آمبولانس شیراز
آمبولانس شیراز

انتقال بیمار بین مراکز درمانی شیراز

انتقال بیمار از بیمارستان به منزل در شیراز

انتقال بیمار از منزل به بیمارستان

 

آمبولانس های مجهز آی سی یو و سی سی یو

آمبولانس با پزشک

آمبولانس هوایی

 

 

شرکت پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰  –  ۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵  – ۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱

WWW.PARSENURSING.COM

 

 

آمبولانس خصوصی شیراز،جابجایی بیمار شیراز،آمبولانس ،مجهز،آمبولانس خصوصی شیراز،جابجایی بیمار شیراز،آمبولانس شیراز به تهران،آمبولانس هوایی شیراز،آمبولانس با پزشک شیراز،شیراز،آمبولانس،آمبولانس تیپ دو،آمبولانس خوب شیراز،آمبولانس هایس شیراز،آمبولانس مجهز شیراز،آمبولانس شیراز به تهران،آمبولانس هوایی شیراز،آمبولانس با پزشک شیراز،شیراز،آمبولانس،آمبولانس تیپ دو،آمبولانس خوب شیراز،آمبولانس هایس شیراز،آمبولانس مجهز شیراز