رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

امداد های اولیه(فصل اول)


شما به عنوان فرد حاضر در صحنه باید بتوانید ارزیابی هایی از وضعیت بیمار انجام دهید تا نوع صدمات وارده به بیمار یا نوع بیماری او را تعیین نمایید. مراحل ارزیابی بیمار شامل موارد زیر است: 1-ارزیابی اولیه ی بیمار  2-معاینه فیزیکی 3-شرح حال بیمار 4-ارزیابی ممتد بیمار ارزیابی اولیه بیمار  الف)یک برداشت کلی از بیمار فراهم کنید. ب)میزان پاسخ دهی را ارزیابی کنید. ج)راه هوایی بیمار را بررسی کنید. د)تنفس بیمار را بررسی کنید. ه)وضعیت گردش خون بیمار را بررسی کنید. خ)شکایت اولیه بیمار را بشناسید چ)به  واحد EMSپاسخگو اطلاع دهید.       یک برداشت کلی از بیمار فراهم کنید:همزمان با معاینه بیمار،یک برداشت کلی از او فراهم کنید.جنس و سن تقریبی را ثبت نمایید.بررسی ...

آخرین دیدگاه ها