رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

نحوه استفاده از کپسول اکسیژن


برای استفاده از کپسول اکسیژن در منزل باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد:   الف)ابتدا همانند تصویر باید مانومتر را روی کپسول نصیب کنید. مانومتر تذکر1:هنگام نصب مانومتر توجه شود که واشر مخصوص آن در جای خود باشد. تذکر2:قبل از استفاده از کپسول،درون لیوان مرطوب کننده، آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده به مقدار لازم ریخته شود. توجه:از ریختن آب شیر یا هر مایع دیگری جدا خود داری کنید. ب)در این مرحله ماسک مخصوص را به مانومتر وصل کنید. ج)پس از نصب ماسک بر روی صورت بیمار،شیر کپسول را باز کرده و با پیچ موجود روی مانومتر میزان اکسیژن خروجی را تنظیم کنید. تذکر:میزان اکسیژن خروجی ...

آخرین دیدگاه ها