رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

تزریق پروژسترون در منزل شیراز


[caption id="attachment_1609" align="alignleft" width="290"] تزریقات در منزل شیراز[/caption] تزریقات در منزل توسط پرستاران مجرب آقا و خانم تزریق داروهای مختص آی وی اف IVF تزریق پروژستزرون در منزل در شیراز تزریق پرولوتون در منزل در سراسر شیراز     مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز بزرگترین و معتبرترین مرکز شیراز و جنوب کشور ۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹ ۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵  

تزریق کورتون در منزل شیراز


[caption id="attachment_1609" align="alignleft" width="325"] تزریقات در منزل شیراز[/caption] تزریق کورتون در منزل در سراسر شیراز تزریق دگرامتازون در منزل در سراسر شیراز تزریق هیدروکورتیزون در منزل در سراسر شیراز تزریق دپومدرول در منزل در سراسر شیراز تزریق بتامتازون در منزل در سراسر شیراز تزریق دگرامتازون در منزل در سراسر شیراز   مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز بزرگترین و معتبرترین مرکز شیراز و جنوب کشور ۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹ ۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵  

تزریق شل کننده عضلات متوکاربامول در منزل شیراز


[caption id="attachment_1609" align="alignleft" width="323"] تزریقات در منزل شیراز[/caption] تزریق داروهای شل کننده عضلات در منزل در سراسر شیراز تزریق آمپول متوکاربامول ویزیت پزشک عمومی و متخصص به منزل و تجویز داروهای مورد نیاز تزریق توسط پرستاران مجرب در منزل بیمار   مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز بزرگترین و معتبرترین مرکز درمان در منزل شیراز و جنوب کشور 07136419929 09179308785

تزریق داروی مسکن در منزل شیراز


[caption id="attachment_1609" align="alignleft" width="345"] تزریقات در منزل شیراز[/caption] ویزیت بیمار توسط پزشک و پرستار در منزل در سراسر شیراز تزریق مسکن تحت نظر پزشک ، توسط پرستاران مجرب خدمات شبانه روزی   تزریق کتورولاک ، تزریق آپوتل ، تزریق مورفین ،تزریق پتدین و ...     مرکز پرستاری در مزنل پارسه شیراز بزرگترین و معتبرترین مرکز درمان در منزل شیراز و جنوب کشور 07136419929 09179308785

تزریق آمپول ویتامین دی D در منزل شیراز


[caption id="attachment_1009" align="alignleft" width="400"] آمپول تقویتی در منزل شیراز[/caption] تزریق داروهای تقویتی در منزل در سراسر شیراز تزریق آمپول و سرم تقویتی در منزل تزریق ویتامین دی در منزل شما ویتامین دی توصیه میشود بصورت ماهیانه تزریق شود     مرکز پرستاری درم منزل پارسه شیراز بزرگترین و معتبرترین مرکز درمان در منزل شیراز و جنوب کشور 07136419929 09179308785  

تزریق آمپول ب کمپلکس در منزل شیراز


[caption id="attachment_1009" align="alignleft" width="400"] آمپول تقویتی در منزل شیراز[/caption] تزریق آمپول تقویتی ب کمپلکس در منزل در سراسر شیراز تزریق آمپول تقویتی نوروبیون در منزل در سراسر شیراز تزریق آمپول تقویتی سروویت در منزل در سراسر شیراز تزریق آمپول تقویتی ویتامین سی در منزل در سراسر شیراز تزریق آمپول تقویتی ویتامین دی d در منزل در سراسر شیراز     مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز بزرگترین و معتبرترین مرکز شیراز و جنوب کشور 07136419929 09179308785  

تزریق سروویت در منزل شیراز


[caption id="attachment_1009" align="alignleft" width="400"] آمپول تقویتی در منزل شیراز[/caption] تزریق آمپول تقویتی سرویت در منزل وصل سرم تقویتی سروویت در منزل در سراسر شیراز اعزام پزشک به منزل جهت ویزیت بیمار   مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز بزرگترین و معتبرترین مرکز درمان در منزل شیراز و جنوب کشور 07136419929 09179308785  

تزریق نوروبیون در منزل شیراز


[caption id="attachment_1009" align="alignleft" width="352"] آمپول تقویتی در منزل شیراز[/caption] تزریق آمپول های تقویتی در منزل در سراسر شیراز تزریق آمپول نوروبین / نوروبیون در منزل در سراسر شیراز تزریق آمپول ویتامین سی در منزل تزریق آمپول ب کمپلکس در منزل وصل سرم تقویتی در منزل در سراسر شیراز   مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز بزرگترین و معتبرترین مرکز درمان در منزل شیراز و جنوب کشور 07136419929 09179308785

وصل سرم تقویتی در منزل شیراز


وصل سرم در منزل توسط کارشناس پرستاری تزریق آمپول های تقویتی در منزل شیراز تزریق سرم تقویتی در منزل شیراز انجام آزمایش چکاب در منزل تزریق آمپول نوروبین در منزل در سراسر شیراز تزریق آمپول ب کمپلکس در منزل [caption id="attachment_1009" align="alignleft" width="400"] آمپول تقویتی در منزل شیراز[/caption] خدمات درمانی در منزل را از ما بخواهید...     پرستاری در منزل پارسه شیراز 07136419929 09179308785    

تزریق آنتی بیوتیک در منزل شیراز


اعزام پزشک به منزل جهت ویزیت و تجویز داروهای لازم تجویزآنتی بیوتیک تزریقی توسط پزشک در صورت لزوم انفوزیون آنتی بیوتیک در منزل توسط پزشک و پرستار در منزل در سراسر شیراز ساعت بندی تزریق انواع آنتی بیوتیک ها (سفازولین،سفتریاکسون،جنتامایسین،ایمی پنم،کلیندامایسین و ...) [caption id="attachment_1298" align="alignleft" width="400"] وصل سرم در منزل شیراز شیراز[/caption] مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز 07136236980 09179308785

آخرین دیدگاه ها