رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

وصل سرم در منزل شیراز شیراز
وصل سرم در منزل شیراز

وصل سرم در منزل شیراز

وصل سرم در منزل در سراسر شیراز

وصل سرم در خانه در سراسر شیراز

رگ گیری از کودک در منزل در سراسر شیراز

رگ گیری از سالمند در منزل در سراسر شیراز

وصل سرم با دستگاه رگ گیری در منزل

استفاده از تکنولوژی روز

 

مرکز درمان در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵