رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

برای استفاده از کپسول اکسیژن در منزل باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد:

 

الف)ابتدا همانند تصویر باید مانومتر را روی کپسول نصیب کنید.

مانومتر

تذکر۱:هنگام نصب مانومتر توجه شود که واشر مخصوص آن در جای خود باشد.

تذکر۲:قبل از استفاده از کپسول،درون لیوان مرطوب کننده، آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده به مقدار لازم ریخته شود.

توجه:از ریختن آب شیر یا هر مایع دیگری جدا خود داری کنید.

ب)در این مرحله ماسک مخصوص را به مانومتر وصل کنید.

ج)پس از نصب ماسک بر روی صورت بیمار،شیر کپسول را باز کرده و با پیچ موجود روی مانومتر میزان اکسیژن خروجی را تنظیم کنید.

تذکر:میزان اکسیژن خروجی بستگی به تشخیص پزشک معالج دارد.

تذکر مهم:هرگز روغن،مواد ضدعفونی کننده دارای گلیسرین،به محل اتصال شیر کپسول برخورد نکند،زیرا موجب انفجار میشود.

 

 

تهیه شده توسط مرکز خدمات درمانی پارسه

آخرین دیدگاه ها