رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

مراقب سالمند شیراز
مراقب سالمند شیراز

مراقب سالمند شیراز

مراقبت تخصصی از سالمند

توسط نیروهای مجرب آقا و خانم

بصورت روزانه و ماهیانه

در سراسر شیراز

۰۷۱-۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵