رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

تزریقات در منزل شیراز

تزریقات در منزل شیراز

تزریق کورتون در منزل در سراسر شیراز

تزریق دگرامتازون در منزل در سراسر شیراز

تزریق هیدروکورتیزون در منزل در سراسر شیراز

تزریق دپومدرول در منزل در سراسر شیراز

تزریق بتامتازون در منزل در سراسر شیراز

تزریق دگرامتازون در منزل در سراسر شیراز

 

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

بزرگترین و معتبرترین مرکز شیراز و جنوب کشور

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

 

آخرین دیدگاه ها