رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

آمپول تقویتی در منزل شیراز

آمپول تقویتی در منزل شیراز

تزریق آمپول های تقویتی در منزل در سراسر شیراز

تزریق آمپول نوروبین / نوروبیون در منزل در سراسر شیراز

تزریق آمپول ویتامین سی در منزل

تزریق آمپول ب کمپلکس در منزل

وصل سرم تقویتی در منزل در سراسر شیراز

 

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

بزرگترین و معتبرترین مرکز درمان در منزل شیراز و جنوب کشور

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵