• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

تزریق سرم / آمپول تقویتی در منزل شیراز

آمپول تقویتی در منزل شیراز
آمپول تقویتی در منزل شیراز

اعزام پزشک به منزل در سراسر شیراز

اعزام پرستار به منزل در سراسر شیراز

 

وصل سرم در منزل بیمار

وصل سرم تقویتی در منزل بیمار

تزریق آمپول تقویتی در منزل بیمار

تزریق نوروبیون در منزل شیراز

تزریق ب کمپلکس در منزل شیراز

مرکز خدمات پزشکی پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱