رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

اعزام پزشک به منزل جهت ویزیت و تجویز داروهای لازم

تجویزآنتی بیوتیک تزریقی توسط پزشک در صورت لزوم

انفوزیون آنتی بیوتیک در منزل توسط پزشک و پرستار در منزل در سراسر شیراز

ساعت بندی تزریق انواع آنتی بیوتیک ها (سفازولین،سفتریاکسون،جنتامایسین،ایمی پنم،کلیندامایسین و …)

وصل سرم در منزل شیراز شیراز

وصل سرم در منزل شیراز شیراز

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵