رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

اجاره تخت بیمار شیراز
اجاره تخت بیمار شیراز

اجاره تخت بیمار شیراز

اجاره انواع تخت بیمار در شیراز

اجاره تخت بیمارستانی

اجاره تخت بیمار یک شکن

اجاره تخت بیمار دو شکن

اجاره تخت بیمار سه شکن

اجاره تخت بیمار سه شکن برقی

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

 

 

 

 

 

 

اجاره تخت یک شکن شیراز

اجاره تخت یک شکن شیراز

 

اجاره تخت دو شکن شیراز

اجاره تخت دو شکن شیراز

 

اجاره تخت سه شکن شیراز

اجاره تخت سه شکن شیراز

 

اجاره تخت برقی شیراز

اجاره تخت برقی شیراز