رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

زردی نوزاد شیراز
تست زردی پوستی شیراز

تست زردی پوستی شیراز

آزمایش زردی نوزاد با دستگاه پیشرفته بیلی روبین متر پوستی

داراری تاییدیه CE اروپا

نتایج دقیق

انجام تست در منزل بصورت شبانه روزی

 

جهت مشاوره تماس بگیرید…

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱

 

دیدگاه